VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Uradni vpis bo potekal od 4. marca do 15. marca 2024.

Podpisano vpisnico v navedenem terminu pošljete po navadni pošti na naslov: Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Gregorčičeva 18a, 5222 Kobarid. V kolikor bi radi pobližje spoznali naš vrtec, ste vabljeni, da prinesete vpisnico osebno. Vnaprej se z vodjo vrtca dogovorite za termin obiska prek vrtec@os-kobarid.si.

Vpisujemo le otroke, ki se bodo 1. 9. 2024  PRVIČ vključili v vrtec. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Za vsa vprašanja smo na voljo na vrtec@os-kobarid.si ali na 05 38 99 705.

____________

Na tem mestu objavljamo kratke osnovne informacije za starše, skupaj z aktivnimi linki do posameznih dokumentov. Področje vpisa, izpisa, rezervacij in menjav programov ureja Pravilnik o sprejemu otrok v enote vrtca pri OŠ Kobarid.

VPIS
Vpis v vrtec poteka v mesecu marcu v obliki javnega poziva za vpis novincev. Vlogo za vpis v vrtec starši oddajo osebno v vrtcu, tajništvu šole ali po pošti. Javni poziv je objavljen na oglasnih deskah vrtca in spletni strani vrtca ter občine Kobarid.
Če je več prijav kot prostih mest, poteka vključevanje po prednostnem vrstnem redu, ki ga določi komisija.
Vpisovanje in vključevanje v oddelke poteka tudi med šolskim letom, če so v skupinah še prosta mesta.

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. Odslej je pogoj za vključitev v vrtec tudi opravljen program rednega cepljenja, kar vam pediater napiše na zdravniško potrdilo. Zdravniško potrdilo predložite ob pošiljanju pogodbe.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Za znižano plačilo vrtca se pred vključitvijo v vrtec obrnite na pristojni Center za socialno delo (CSD), da uredite potrebno dokumentacijo. Pazite, kdo je vlagatelj, kadar je samo le en izmed staršev iz Občine Kobarid (zaradi poletnih rezervacij).

PROGRAM VRTCA
Starši lahko pripeljete otroka v vrtec kadarkoli do 8:30 in izberete ali bo otrok obiskoval dnevni ali poldnevni program.
Na tej podlagi plačujete različno ceno za vrtec, ki jo sprejme svet Občine Kobarid. Za 1. starostno obdobje izberete lahko samo dnevni program, za 2. starostno obdobje pa tudi poldnevni program.

Dnevni program traja 6-9h in vključuje tudi počitek ter do pet obrokov.
Poldnevni program je program, ki traja do kosila (4-6 ur) in obsega dva obroka: malico in sadno malico.
V vrtcu Kobarid se poldnevni program običajno izvaja v dopoldanskem času in se zaključi pred kosilom oz. pred spanjem. Lahko pa izberete možnost poldnevnega programa s  kosilom in program zaključite po kosilu. V tem primeru plačate ekonomsko ceno kosila.

MENJAVA PROGRAMA (dnevni/poldnevni):
Program je mogoče kadarkoli zamenjati po predhodni najavi na predpisanem obrazcu. Obrazec oddajte pomočnici ravnateljice za vrtec. Menjava programa se začne izvajati in se obračunava s 1. v naslednjem mesecu.

REZERVACIJA
Rezervacija mesta pomeni možnost staršev, da napovejo in uveljavljajo daljšo neprekinjeno odsotnosti otroka ne da bi otroka dejansko izpisali iz vrtca. Za ta čas plačujejo nižjo ceno vrtca od običajne, razliko krije Občina Kobarid.
Rezervacijo je mogoče uveljavljati v skladu z zgoraj omenjenim Pravilnikom enkrat v šolskem letu za čas od enega do dveh mesecev. Starši napovejo rezervacijo pisno, najpozneje teden dni pred odsotnostjo na obrazcu za uveljavljanje rezervacije. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi za primer daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni ob predloženem zdravniškem potrdilu. 

IZPIS
Izpis iz vrtca je možen kadarkoli v šolskem letu. Starši, ki želijo otroka izpisati iz vrtca, izpis najavijo pomočnici ravnateljice za vrtec 15 dni pred izpisom na predpisanem obrazcu. Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.

PRVIČ V VRTEC
Otrok prvič zapusti družinsko zavetje, ko vstopi v vrtec. V vrtcu se sreča z drugačnim okoljem, drugimi ljudmi in zahtevami. Da boste pomagali otroku in sebi, vam priporočamo, da skupaj z otrokom obiščete vrtec. Pogovorite se z vzgojiteljico, posredujte ji vse informacije, ki bi ji omogočile hitrejše zbližanje z otrokom (zdravje otroka, navade pri prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji…). V teh trenutkih se zaposleni v vrtcu trudimo biti otroku v oporo, ga razumeti in mu dajati občutek varnosti in sprejetosti.

Uvajanje otrok v vrtec poteka tri dni pred vključitvijo v vrtec od 9.30 do 11.00.

 

 

Staršem priporočamo:

  • Za uvajanje si vzemite čas; tako boste bolj mirni in se boste otroku lažje posvetili.
  • Pripravite otroka, da mu bo v vrtcu lepo.
  • Vaš otrok bo nekaj časa občutljivejši, zato bo potreboval več vaše pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.
  • Omogočite mu, da prinese v vrtec ljubkovalno igračo ali predmet, s katerim se bo po potrebi tolažil.
  • Spodbujajte ga, da govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre in risbe.
  • Držite svoje obljube ter imejte stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku občutek varnosti in zaupanja.
  • Priporočamo vam, da vse druge spremembe, ki bi lahko otroka dodatno obremenile, načrtujete za kasneje, ko se bo že privadil na vrtec.
  • Otrok naj doživi, da se starši sproščeno in naklonjeno pogovarjate z vzgojiteljico in s pomočnico vzgojiteljice. S tem mu pomagate, da se bo bolje počutil.

 

(Skupno 1.392 obiskov, današnjih obiskov 1)