Vrtec Kobarid obsega oddelke v centralnem vrtcu Kobarid in zunanje oddelke Smast, Drežnica, Breginj, skupno 8 oddelkov.

Centralni vrtec Kobarid bo imel v šolskem letu 2022/23 pet skupin. Od tega dve skupini 1.starostnega obdobja in tri skupine 2. starostnega obdobja. V zunanjem oddelku Drežnica in zunanjem oddelek Breginj bosta kombinirani skupini, v zunanjem oddelku Smast pa heterogen oddelek 2 .starostnega obdobja.

Centralni vrtec Kobarid 2022/23:

1. jaslična skupina: MUCKI
starost: 1-2 leti (homogen oddelek)
vzgojiteljica: Neža Uršič
pomočnica vzgojiteljice: Petra Krivec
število vključenih otrok: 12 (vseh skupaj 14)

2. jaslična skupina: ČEBELICE
starost: 2-3 leta (homogen oddelek)
vzgojiteljica: Anica Cemič 
pomočnica vzgojiteljice: Nataša Koletič
število vključenih otrok: 12 (vseh skupaj 14)

3. skupina: 
starost: 3- 6 let (heterogen oddelek)
vzgojiteljica: Tina Fratina
pomočnica vzgojiteljice: Milena Sovdat
število vključenih otrok: 15

4. skupina: 
starost: 3 – 6 let (heterogen oddelek)
vzgojiteljica: Irena Melinc
pomočnik vzgojiteljice: Domen Rakušček
število vključenih otrok: 15

5. skupina: METULJČKI
starost: 5 – 6 let (homogen oddelek)
vzgojitelj: Blaž Volarič
pomočnica vzgojitelja: Kristina Žagar Gašperut 
število vključenih otrok: 21

 

Zunanji oddelki vrtca Kobarid 2022/23:

BREGINJ

RAČKE
starost: 1–6 let (kombiniran oddelek)
vzgojiteljica: Nina Živec (nadomešča Anja Medved)
pomočnica vzgojiteljice: Neža Rudolf
število vključenih otrok: 16

DREŽNICA

PIKAPOLONICE
starost: 1-6 let (kombiniran oddelek)
vzgojiteljica: Andreja Koren
pomočnica vzgojiteljice: Slavica Lavretič
število vključenih otrok: 17

SMAST

JEŽKI
starost:  3– 6 let (heterogen oddelek)
vzgojiteljica: Nives Rosič (nad. Anja Žagar)
pomočnica vzgojiteljice: Bernarda Leban
število vključenih otrok: 19

(Skupno 6.951 obiskov, današnjih obiskov 2)