Svet staršev je sestavljen  iz predstavnikov staršev, tako da ima vsak oddelek vrtca Kobarid  svojega predstavnika. Starši predstavnike izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Delovanje Sveta staršev vrtca ureja Poslovnik o delu Sveta staršev vrtca, ki je dostopen tukaj.

Svet staršev vodi predsednica sveta staršev, sklicuje pa ga pomočnica ravnateljice za vrtec v dogovoru s predsednico Sveta staršev.
V šolskem letu 2021/22 je predsednik sveta staršev Anita Fon Bric, njena namestnica pa je Tina Gruntar.

Pristojnosti Sveta staršev so:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v Svet zavoda,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV v letu 2021/2022

ARHIV ZAPISNIKOV SEJ SVETA STARŠEV VRTCA

Zapisniki sej iz 2019/20

Zapisniki sej iz 2018/19

Zapisniki sej iz 2017/18

Zapisniki sej iz 2016/17

Zapisniki sej iz 2015/16

Zapisniki sej iz 2014/15

Zapisniki sej iz 2013/14:

Zapisniki sej iz 2012/13:

(Skupno 1.271 obiskov, današnjih obiskov 1)